Palvelumme

Uudisrakentaminen ja urakointi

 • Tarjouslaskenta
 • Laitteiden kartoitus käyttökohteen mukaan
 • Setin RAU-ohjausryhmän asettamat automaatiourakoitsijan pätevyydet

Saneerauspalvelut

 • Kartoituskäynti asiakkaan luona
 • Suunnittelu asiakkaan toiveiden mukaan
 • Toteutus
 • Energiansäästö, alkuinvestoinnit saadaan takaisin jopa vuodessa
 • Luovutusmateriaalien teko
 • Käytön opastus
 • Meiltä myös Ouman Ouflex; Ouman Ouflex on vapaasti ohjelmoitava automaatioyksikkö kiinteistön rakennusautomaation ohjauksiin, seurantaan ja hallinnointiin. Ouflex laitteessa on sisäänrakennettu Ouman Access toiminnallisuus. Ouman Access hyödyntää jo kohteessa olevaa internet-yhteyttä ja näin etäyhteys on välittömästi käytössä. Ouman Ounet on rakennusautomaation nettivalvomo Ouman-automaatiolaitteiden (Ouflex, S105, S203 ym.) etäkäyttöön tietokoneen tai matkapuhelimen selaimella. Meiltä kiinteistösi automaation suunnittelu, ohjelmointi, asennukset, käyttöönotto ja opastus asiakaslähtöisesti.

Huolto- ja vikapäivystyspalvelut

 • Nopea ja asiakaslähtöinen palvelu
 • Vuosihuollot kaikkiin ilmanvaihtokoneisiin ja säätöjärjestelmiin
 • Huollot tehdään ”avaimet käteen periaatteella” kattaen korjaukset, suodattimien vaihdot, varolaitteiden testaukset ja säätöjen tarkastukset
 • Yksilöllinen huoltoraportti kohteesta asiakkaalle
 • IU/AU/SU-huolto
 • Sopimushuoltokohteita jo yli 40

Sähkötyöt

 • S2-urakointilupa
 • Kaapeloinnit
 • Asennukset
 • Korjaukset
 • Keskukset

Varasto

 • Turun seudun suurin yksityinen säätölaitevarasto: mm. Honeywell, Ouman, Belimo, Siemens, Produal, Tosibox
 • Varaosat ja suodattimet
 • Valvonta-alakeskusten teko (VAK)